Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Małżeństwo
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-07
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 13.06.2007 r.

USC-07 Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50-lecie

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) są przyznawane na wniosek osób zainteresowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
USC w Łęcznej honoruje również inne małżeńskie rocznice jubileuszowe.

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 13.06.2007 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Zgłoszenie (pisemne lub osobiste) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego przez osoby zainteresowane (małżonków, rodzinę, bliskich).
2. Aktualny odpis aktu małżeństwa.
3. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00) lub przesłać pocztą na adres USC, Pl. Kościuszki 28.

Opłaty

Brak.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 180 dni.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późn. zm.),
■ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza