Wirtualny Urząd

Wydział:    Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna:    Małżeństwo
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
USC-03
Urząd Stanu Cywilnego
Data zatwierdzenia 01.03.2010 r.

USC-03 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (przepis ten odnosi się tylko do świeckiej formy zawarcia małżeństwa).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 01.03.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniiosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wraz z uzasadnieniem.
2. Dokumenty uzasadniające skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (np. zaświadczenie lekarskie o ciąży).
3. Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 28 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00).

Opłaty

■ skarbowa - za wydane zezwolenie - w wysokości 39,00 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

W większości przypadków od ręki.

Sposób odwołania

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięciu czy okoliczności odmowy przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Art. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

URZĄD STANU CYWILNEGO
PL. KOŚCIUSZKI 28
TEL. 81-752-04-92

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza