Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Grunty - dzierżawa, ewidencja, nabycie, zamiana
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-15
Referat Planowania Przestrz. i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Data zatwierdzenia 1.06.2007 r.

PGM-15 Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 8).

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 29.05.2007 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o pozwolenie na zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ 2 egzemplarze projektu inwestycji i mapy ewidencyjnej (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A). Na mapie należy zaznaczyć przebieg inwestycji.
■ do wglądu część opisowa dokumentacji projektowej.
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Pozwolenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Art. 47 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
■ Art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 2, TEL. 81-752-03-18

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza