Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Grunty - dzierżawa, ewidencja, nabycie, zamiana
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-07
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSP. MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 1.06.2007 r.

PGM-07 Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu

1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w Łęcznej (pok. nr 8)

DATA ZATWIERDZENIA:
■ 1.06.2007 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania
1. Wniosek o nabycie komunalnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 8).
2. Załączniki:
■ mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o nabycie którego wnioskodawca się ubiega (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A.).
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
4. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Do 90 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),
■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
■ Uchwała Nr XLII/298/06 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Łęczna oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1, TEL. 81-53-58-651

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza