Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Podatkowy
Grupa tematyczna:    Podatki
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PD-05
REFERAT PODATKOWY
Data zatwierdzenia 28.07.2016 r.

PD-05 Umorzenie zaległości podatkowych

Umorzenie zaległości podatkowych stosuje się w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w razie znacznego ograniczenia możliwości płatniczych podatnika wskutek zaistnienia zdarzeń losowych.

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 28.07.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Podanie (druk do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta - pok. nr 8) wraz z załącznikami uzasadniającymi sytuację materialną podatnika, podpisane osobiście lub przez pełnomocnika.
Dokumenty, które uzasadniają sytuację materialną podatnika to m. in.: zaświadczenie o wynagrodzeniu lub pobieraniu emerytury, renty. W indywidualnych przypadkach uzasadnienie sytuacji materialnej podatnika może być różne.
■ Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

■ Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji: 30 dni od daty złożenia dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego - 2 miesiące.
■ Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8).

Podstawa prawna

Art. 67a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

Sprawę załatwia

REFERAT PODATKOWY
PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 3
TEL. 81-535-86-10

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza