Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Podatkowy
Grupa tematyczna:    Podatki
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PD-03
REFERAT PODATKOWY
Data zatwierdzenia 28.07.2016 r.

PD-03 Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 28.07.2016 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (druk do pobrania w Referacie Podatkowym - pok. nr 3).
■ Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
■ Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ skarbowa (płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej PKO BP SA O/ Łęczna: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410) - uzależniona od tego, do jakich celów ma służyć zaświadczenie:
- za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (na ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Zwolnione z opłaty są w szczególności zaświadczenia dotyczące spraw: alimentacyjnych do KRUS-u, ZUS-u, MOPS-u świadczeń socjalnych oraz do szkoły. Od pozostałych jak np. te, które są wystawiane celem przedstawienia w banku, sklepie lub sądzie w sprawach rozwodowych, podziału majątku.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Bez zbędnej zwłoki - nie później niż 7 dni.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635).

Sprawę załatwia

REFERAT PODATKOWY
PL. KOŚĆIUSZKI 5, POK. NR 3
TEL. 81-535-86-17, 81-535-86-18

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza