Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 829 w Łęcznej

08-03-2013, 09:55

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

 • Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 13.10.2009 r.
 • Całkowita wartość projektu wyniosła 8.807.923,77 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.993.813,29 zł
 • Beneficjentem projektu jest Gmina Łęczna

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę ulicy miejskiej o symbolu 08 KZ oraz przebudowę ulic Wojska Polskiego, Akacjowej, Leśnej i Nadwieprzańskiej w Łęcznej.
W wyniku realizowanego w latach 2007 – 2010 projektu powstały następujące produkty:

 • 0,52 km wybudowanych dróg gminnych,
 • 1,90 km przebudowanych dróg gminnych,
 • 2 szt. wybudowanych skrzyżowań,
 • 12 szt. zmodernizowanych skrzyżowań,
 • 0,78 km wybudowanych chodników,
 • 1,11 km zmodernizowanych chodników,
 • 62 szt. wybudowanych punktów oświetleniowych,
 • 0,78 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • 8 szt. wybudowanych przejść dla pieszych,
 • 24 szt. zmodernizowanych przejść dla pieszych,
 • 3 szt. wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (zatoki autobusowe).

Projekt zlokalizowany jest na terenie osiedla Niepodległości i osiedla Bobrowniki w Łęcznej. Przebudowane ulice tworzą jeden ciąg komunikacyjny łączący drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 829. Położenie w zasięgu oddziaływania przebudowanych ulic licznych instytucji użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych sprawia, że ulice pełnią ważną rolę w życiu i sposobie funkcjonowania mieszkańców Łęcznej.

Wybudowana infrastruktura drogowa poprawiła jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych miasta Łęczna, umożliwiła szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie w mieście, usprawniła układ drogowy w powiązaniu z drogą krajową nr 82 i wojewódzką nr 829 oraz udostępniła tereny inwestycyjne o powierzchni 4,38 ha.


Obejrzyj galerię