Wystawa grzybów świeżych

15-10-2019, 11:37

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że 18 października 2019 r.   w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 (budynek Szpitala Powiatowego, II piętro) w godz. 1100 – 1400 zorganizowana  zostanie wystawa grzybów świeżych.

 Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o grzybach jadalnych i trujących , sposobach ich rozróżniania, bezpiecznego zbierania i spożywania. Na wystawie prezentowane będą świeże okazy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego.

 Amatorzy zbierania grzybów będą mogli skorzystać z darmowych konsultacji wątpliwych w identyfikacji okazów z klasyfikatorem grzybów świeżych.

 Ofertę edukacyjną kierujemy do społeczeństwa powiatu łęczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i nauczycieli z placówek nauczania  i wychowania. Zorganizowane grupy prosimy o kontakt telefoniczny (81 752 31 67) w przeddzień wystawy w celu sprawnej  koordynacji zadania.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza