Rozpoczynają się prace nad projektem budżetu na 2020 rok - formularze do pobrania

12-09-2019, 08:42

W związku ze zbliżającymi się pracami nad projektem budżetu Gminy Łęczna na 2020 rok, poniżej zamieszczamy druki do pobrania:

1. Wniosek do projektu budżetu na 2020 rok - wypełniony i podpisany należy złożyć do 20 września 2019 roku.

2. Wniosek dotyczący wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w roku budżetowym 2020 wraz z uchwałą, protokołem z zebrania wiejskiego i listą obecności - komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć do 30 września 2019 roku.

UWAGA z uwagi na przedłużony termin istnieje także możliwość składania wniosków do budżetów osiedlowych oraz ogólnomiejskich tj. budżetu zielonego oraz wicebudżetu (dla dzieci). Załączniki i regulamin znajdują się na końcu.


Wnioski przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, pokój numer 8.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza