Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego

11-07-2019, 10:00

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej porady prawne będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w dwóch punktach


PUNKT PORAD PRAWNYCH w ŁĘCZNEJ prowadzony przez Powiat Łęczyński al. Jana Pawła II  95 (parter)
poniedziałek –piątek godz. 8.00-12.00

PUNKT PORAD PRAWNYCH w CYCOWIE  prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland” w Lublinie
budynek Urzędu Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42 (parter, pokój nr 3)
poniedziałek , środa, czwartek, piątek 9.00-13.00
wtorek 12.00-16.00
Lokal dogodny dla osób niepełnosprawnych.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy;
•    prawa cywilnego;
•    spraw karnych;
•    spraw administracyjnych;
•    ubezpieczenia społecznego;
•    spraw rodzinnych;
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
•    związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
4) nieodpłatnej mediacji w 2019 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 531 52 81. Zapisy w godzinach 8:00-14:00.

Więcej informacji na stronie  http://powiatleczynski.pl/ Zakładka „Nieodpłatna pomoc prawna  w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza