Ciąża bez alkoholu

14-06-2019, 11:00


Działania związane z edukacją w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży są od ponad 10 lat realizowane w wielu samorządach lokalnych. Niestety, pomimo działań prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, nadal możemy stwierdzić, iż:

• spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta;

• ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w czasie ciąży;

• alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.

Jak wykazały badania prowadzone przez PARPA, w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występuje co najmniej u 1 na 50 dzieci w wieku 7-9 lat. To 20 razy więcej niż dzieci z Zespołem Downa.
Jednak FASD można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży!

Więcej informacji można znaleźć na stronie
- blog prowadzony pod adresem  www.ciazabezalkoholu.info
- fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ciazabezalkoholu/

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza