Ornitolog i chiropterolog na budowie

08-03-2018, 08:08

Kim jest i czym zajmuje się ornitolog wie każdy. Niewiele osób natomiast wie, kim jest chiropterolog. W duży uproszczeniu można powiedzieć, że jest to osoba badająca życie nietoperzy.

Pewnie niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że budynki, w których mieszkamy i pracujemy są schronieniem dla wielu ptaków i nietoperzy. Często podczas remontów elewacji, wymiany okien, czy docieplenia budynków zniszczeniu ulegają schronienia tych pożytecznych zwierząt.

Wszystkie projekty wspomagane pieniędzmi z UE wymagają zabezpieczenia siedlisk ptaków i nietoperzy oraz prowadzenia robót pod nadzorem ornitologa i chiropterologa, który określi działania minimalizujące straty w przyrodzie.

Nie inaczej jest w przypadku projektów realizowanych w Łęcznej. W chwili obecnej Gmina Łęczna realizuje dwa projekty związane z remontem ścian i elewacji budynków. W obydwu przypadkach wymagane jest pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, który sprawuje Pan Grzegorz Grzywaczewski - pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wczoraj przeprowadził wizję lokalną budynku spichlerza w Podzamczu i Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej. Wykonywał oględziny budynków na potrzeby sporządzenia ekspertyzy występowania poszczególnych gatunków ptaków i nietoperzy. Doktor Grzywaczewski będzie nadzorował prace budowlane aż do ich zakończenia, a w przypadku wystąpienia konieczności zniszczenia siedlisk, jego opinia pozwoli uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. W wykonanej ekspertyzie wskaże także działania kompensacyjne wyrównujące ewentualne straty w przyrodzie.

Projekt pn. „Przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza