Boisko będzie, ale w innym miejscu

09-11-2012, 09:06

Nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną miało powstać za pawilonem „Sosenka” już w tym roku. Niestety, inwestycję zablokowali współwłaściciele działki, na której miał stanąć obiekt. - Boisko na osiedlu Samsonowicza powstanie, ale w innym miejscu. Inwestycję uwzględnimy w przyszłorocznym budżecie - obiecuje burmistrz Teodor Kosiarski.

Urząd Miejski już w roku 2011 prowadził rozmowy z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” na temat budowy nowoczesnego boiska do gry w piłkę na jej terenie, za pawilonem „Sosenka”. SM pomysł uznała za ciekawy i wyraziła wstępną zgodę na budowę takiego boiska. Dlatego w budżecie na rok 2012 zapisano 300 tysięcy złotych na wykonanie takiej inwestycji.

W roku 2012 podczas kolejnego spotkania w sprawie budowy boiska okazało się, że teren nie jest własnością samej spółdzielni, ale ma blisko 30 współwłaścicieli, którzy prawa
do działki nabyli razem w wykupem mieszkań. Ratusz poprosił wtedy spółdzielnię o wykaz współwłaścicieli, do których przesłane zostały prośby o wyrażenie zgody na budowę boiska
sportowego.

Niestety, pomimo zainteresowania samej spółdzielni „Skarbek”, część współwłaścicieli działki, na której miało powstać boisko, nie wyraziła na to zgody. Wśród osób sprzeciwiających się budowie jest nawet jeden z radnych Rady Miejskiej.

W związku z powyższym, w roku 2012 budowa boiska nie zostanie zrealizowana. Obiektu nie można także za zabezpieczone pieniądze wybudować w innym miejscu.

Teren za „Sosenką” wybrany został celowo, ponieważ na części asfaltowej powierzchni nie trzeba by było wykonywać kosztownej podbudowy. Dlatego cały koszt boiska piłkarskiego
ze sztuczną tartanową nawierzchnią, ogrodzeniem i łapaczami piłek wyniósłby tylko 300 tysięcy złotych.

Ratusz nie rezygnuje definitywnie z budowy boiska na osiedlu Samsonowicza. W budżecie na rok 2013 wpisana zostanie taka inwestycja na terenie gimnazjum przy ulicy Piłsudskiego.

Koszt budowy będzie znacznie wyższy. W budżecie zabezpieczone zostanie 500 tysięcy złotych, ponieważ kosztowniejsza budowa będzie wymagała usunięcia podziemnych kolizji
okablowania, przebudowy kanalizacji deszczowej, wykonania podbudowy boiska, doprowadzenia energii, a także budowy oświetlenia.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza